Blog
Percepcja bez emocji
an24
an24 wnioski analizy politologia
10 obserwujących 47 notek 73441 odsłon
an24, 31 października 2016 r.

Czy protestanci wrócą do Kościoła?


Ojciec Święty Franciszek uczestniczył w nabożenistwie ekumenicznym wspólnie z luteranami. Modliwta jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła. Nabożeństwo w katedrze luterańskiej w Lund, rozpoczęła procesja przy śpiewie „Laudate Dominum” - słynnego kanonu z Taize. Tej samej diecezji Lund z ktorej biskupka - Antje Jackelen, pierwsza kobieta została wybrana na urząd Arcybiskupa Uppsali i Prymasa Szwecji. Tej samej Szwecji, gdzie Eva Brunne objęła 8 listopada 2009 r, jako pierwsza kobietą w świecie i w dodatku lesbijka - urząd biskupa Sztokholmu w ewangelicko-luterańskim Kościele Szwecji.

Jednak One, nie zasiadły po prawej i lewej stronie Ojca Świętego, co jest jasnym przekazem. W katedrze obecny był król Karol XVI Gustaw z małżonką Sylwia i premier Kjell Stefan Lofven i swoim uczestnictwem w tym naborzeństwie, potwierdzili akceptację dla niezwykłego daru - sakramentu kapłaństwa - kapłani Nowego Zakonu działają w osobie Chrystusa. 

Na mocy tzw. Ugody z Porvoo z 1993 r. w której luterańskie Kościoły Skandynawii (z wyjątkiem Danii) połączyła z Kościołami anglikańskimi Wysp Brytyjskich wspólnota ambony i ołtarza. Kościół Szwedzki jest też członkiem Światowej Federacji Luterańskiej.

Zwierzchnikiem katolików w Szwecji jest bp Anders Arborelius, konwertyta z luteranizmu.

Ojciec Święty przypomniał, że Chrystus jest drogą, prawdą i życiem i to On obala mury podziałów. Podkreślił, że istotą wysiłków na rzecz zjednoczenia chrześcijan jest trwanie w jedności z Chrystusem, bez którego, nic nie możemy uczynić. Modlitwa ekumeniczna w Lund jest także dziękczynieniem Bogu za ludzi, którzy nie pogodzili się z podziałem, ale zachowali żywą nadzieję pojednania między wszystkimi, którzy wierzą w Jedynego Pana. Wypowiedział też modlitwę „Duchu Święty, pomóż nam radować się z darów, jakie Kościół otrzymał poprzez reformację”, a na koniec udzielił błogosławieństwa.

Ojciec Święty przyjeżdża do Lurd w dniu Święta Reformacji, aby zachęcić luteranów do powrotu do Jedności z Chrystusem, powrotu do domu.

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta mając dziesięć drachm zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca.

Ojciec Święty Benedykt XVI, w Konstytucji „Anglicanorum coetibus" określa normy prawne i proceduralne dotyczące przystąpienia grup wiernych Wspólnoty Anglikańskiej do Kościoła katolickiego. Dał zielone światło dla ordynariatów personalnych dla członków Wspólnoty Anglikańskiej pragnących przystąpić do pełnej i widzialnej jedności z Kościołem katolickim.

Miejmy nadzieję, że już niedługo taki dokument powstanie w stosunku do kalwinów i luteranów oraz innych kościołów protestanckich, w tym w Stanach Zjednoczonych.

Biblia w kościele protestanckim uznawana jest za niekwestionowany punkt wyjściowy dla całej doktryny. Rozumiane jako całość, gdzie Dekalog i Przykazanie miłości jest jedną z Ksiąg. Odrzucenie dogmatów pochodzących od ludzi, uznanie wiary za decydujący czynnik zbawienia, odrzucenie kultu Maryi i świętych oraz obrazów i relikwii, pomniejszenie znaczenia kapłanów, zniesienie celibatu i zakonów, ograniczenie liczby sakramentów – jedynie do Chrztu i Wieczerzy Pańskiej, nieuznawanie indywidualnej spowiedzi i odpustów jest uznawane przez wszystkie kościoły protestanckie. Małżeństwo nie jest sakramentem, jest rozumiane, jako stan wyrażający porządek stworzenia, a nie odkupienia. Oznacza to, że jest traktowane jako instytucja utworzona dla całej wspólnoty ludzkiej, mająca na celu trwałe zespolenie małżonków. Małżeństwo według protestantów należy do porządku stworzenia, a więc jest przymierzem danym przez Boga wszystkim ludziom, we wszystkich kulturach. Nie ma sakramentu kapłaństwa, co oznacza, że urząd pastora – biskup, jest wyłącznie pracą polegająca na głoszeniu słowa i zarządzaniu np. zborem.

Martin Luter, swój indywidualny osąd, postawiła, nad osądem i autorytetem kościoła. W Komentarzu do Księgi Psalmów Luter twierdzi: Bóg nie może być Bogiem, najpierw musi on stać się diabłem. Muszę przyznać boskość diabłu za krótką godzinę i niech diabelskość będzie przypisana do naszego Boga. Ale to pierwsze dni jeszcze. W końcu możemy rzeczywiście powiedzieć: Jego dobroć i lojalność panuje nad nami”. Widzimy to także w przedmiotowości kobiet: Dzieło i słowo Boże mówią nam jasno, że kobiety winny służyć małżeństwu lub prostytucji”.

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Uwaga! Zmieniliśmy sposób komentowania, ale nadal możesz przeczytać stare komentarze do tego wpisu.

Zobacz komentarze

Tematy w dziale